Op herhaling: het Agile manifesto

De afgelopen 2 maanden heb ik vreselijk vaak/leuk trainingen staan geven voor zowel klanten als Ordina intern. Bij alle varianten (de Agile en Scrum experience, de Kanban Game workshop en natuurlijk de alle DUO agile trainingen) komt het Agile zijn/werken en het Agile manifesto ruimschoots aan bod. Het is (in mijn ogen) het fundament voor de verschillende Agile methodes – en dus is het belangrijk om dat fundament keer op keer duidelijk en op stevige manier neer te leggen. De leukste trainingen (tenminste waar het dit aspect betreft) zijn de managementgroepen en de teams die al lang Agile werken.

Bij de eerste groep is het de uitdaging om eea goed te laten landen – het kwartje moet vallen, men moet zich beseffen dat het nogal iets betekent. Tijdens deze trainingen is de oefening waarbij de groep zelf de Agile uitgangspunten samenstelt erg zinvol en vermakelijk; aan iedereen in de groep wordt gevraagd welke van deze 8 belangrijke aspecten zijn volgens jou het meest kritisch voor projectsucces?… en welke van deze 8 stuurt of managed de organisatie op?

Voor de tweede groep zijn de 12 onderliggende principes vaak de eye-(her)opener. Simpelweg bij elk principe kort de vraag stellen: “ok.. dus jullie zijn Agile – doe je <dit> dan ook echt?” en vervolgens handopsteken levert al plenty discussie op over het betreffende principe en de werkwijze van het team – een leuk startpunt om coaching op te pakken. Binnen DUO hebben we de maturity matrix voor Agile werken gemaakt (zie voor de basis de vorige post) en daarmee zetten we het team dan aan het denken over wat ze verder zelf kunnen verbeteren.

Voor iedereen nog even het Agile manifesto dan? Ok… ik beloof dat het mijn laatste keer in 2014 is:

Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software te ontwikkelen
door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt
en door anderen ermee te helpen. Daarom verkiezen we
Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
Werkende software boven allesomvattende documentatie
Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
Inspelen op verandering boven het volgen van een plan
Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld,
hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.

En nog even (vooral nav de vragen tijdens de trainingen) Ja… alle acht aspecten zijn belangrijk – maar realiseer je goed dat links de meest kritische succesfactoren zijn, die het meest gaan opleveren als je naar succes wil toewerken. Rechts lijkt veiliger, rechts levert meer kansen op je in te dekken – de schuld voor mislukken ergens anders neer te leggen en mogelijk meer kansen succesvoller de financiele risico’s van mislukken ergens anders te verhalen… maar als alle partijen er echt een succes van willen maken zou de focus vooral op de linkerkant moeten liggen.

Rest mij nog tot slot; goede jaarwisseling allemaal en alvast de beste wensen voor 2015. Eén van mijn goede voornemens is wat vaker Agile/Scrum/Kanban/DevOps inhoudelijke posts te gaan schrijven het komende jaar. Het lijkt erop dat ik de eerste helft van het jaar mee mag helpen bij een pilot om DevOps te gaan werken met 3 van de teams waar ik verantwoordelijk voor ben… stof genoeg vermoed ik – dus het zou maar zo een succesvol voornemen kunnen worden 😉

note-to-self, some interesting old stuff I still need to read: Agile dood / Agile cultuur / leuke Agile oefening? / moe van Agile, Scrum, Kanban…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *